HENDEK TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Telefon
0 (264) 280 10 76 - 0 (264) 280 10 79 - 0 (264) 280 12 03
Faks
0 (264) 615 61 27
Mail
hendek-tsm@tkgm.gov.tr
Kep Adresi
hendektm@tkgm.hs01.kep.tr
Adres
BAŞPINAR MAH. STADYUM YANI NO:19 HENDEK
Bağlı Olduğu Bölge Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro II. İstanbul Bölge Müdürlüğü
Bağlı olduğu il
SAKARYA