İYİLEŞTİRME ve DÖNÜŞÜM ÇALIŞMA TOPLANTISI

07 Ara 2023

Bölge Müdürlüğümüze bağlı İstanbul Kadastro Müdürlüğünce tüm personellerin katılımıyla; MEGSİS’te yeni kullanıma açılan “İyileştirme ve Dönüşüm” modülünün kullanımı konusunda çevrimiçi hizmet içi eğitim toplantısı yapılmıştır.

Eğitim toplantısında; modülün kullanımı, Kadastro Dairesi Başkanlığının konuyla ilgili 29.11.2023 tarihli talimatındaki hususların değerlendirilmesi ve bağlı Birimler nezdinde talimat doğrultusunda yapılan örnek uygulamaların değerlendirilmesi yapılmıştır.

Toplantıda ayrıca, tescile konu işlemlerin ortalama tamamlanma sürelerinin kısaltılması amacıyla; “Birim düzeyinde”, “İşlem türü düzeyinde”, “Personel düzeyinde” yapılan analiz sonuçları personellerle paylaşılmış ve bu kapsamda alınması gereken tedbirler karara bağlanmıştır.