Kat irtifakı kurulması için gereken evrak nelerdir?

Accordion Menü
Body

Kat irtifakı kurulması için gerekli evrak:

  • Kimlik belgesi (Taraflara varsa temsilcilerine ait)
  • İşlemde temsil var ise temsil belgesi (Yetki belgesi, Vekâletname vb.)
  • Mimari proje
  • Toplu Yapılarda Vaziyet Planı ve Yapı Ruhsatı
  • Yönetim Planı
  • Mimari projelerin onay sürecinde düzenlenmiş yapı aplikasyon projesi (2021/4)

  • Mimari projenin üç boyutlu sayısal yapı modeli (2021/4)

sss kategori