Genel

Adıma kayıtlı taşınmaz üzerinde tapu müdürlüğünde işlem yapıldığından nasıl haberdar olurum?

Accordion Menü
Body

E-devlet üzerinden Tapu Telefon Bilgileri Beyanı verilmesi halinde adınıza kayıtlı taşınmazlar üzerinde işlem yapıldığında beyan ettiğiniz telefon numarasından tarafınıza mesaj gönderilerek bilgilendirme yapılmaktadır.
 

sss kategori

Dedem adına kayıtlı bir taşınmaz olup olmadığını nasıl araştırabilirim?

Accordion Menü
Body

Kanunî istisnalar dışında, tapu sicilinde hak sahibi olan kişiler istemde bulunabilir. Tescilden önce hak sahibi olmuş kişiler de hakkın tescili için gerekli belgeleri ibraz ederek istemde bulunabilirler. Dolayısıyla, dedenizin mirasçısı olduğunuzu gösteren veraset belgesi ile birlikte Tapu Müdürlüğüne başvurmanız halinde dedenize ait taşınmaz olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

sss kategori

Alo 181 Çağrı Merkezinden ne tür işlemler yapabilirim?

Accordion Menü
Body

 Mevcut durumda hafta içi sabah 08:00 den akşam saat 18:00 a kadar hizmet vermekte ve çağrı karşılanmaktadır. 

Operatörler yardımıyla Tapu Müdürlüklerindeki işlemleriniz için randevu alabilir,

Tapu ve Kadastro ile ilgili konularda bilgi edinebilir, Kurumumuza görüş ve önerilerinizi, taleplerinizi iletebilirsiniz.

Mekânsal Gayrimenkul Sistemi (MEGSIS) ile http://cbs.tkgm.gov.tr/parselsorgu.aspx internet adresinden gayrimenkulunuzun yerini anında görsel olarak öğrenebilirsiniz.

e-Randevu sistemi ile http://randevu.tkgm.gov.tr internet adresi üzerinden işlemleriniz için Müdürlüklere gitmeden randevu alabilirsiniz.

Yurt Dışından Arayan Vatandaşlarımız İçin Telefon No: +90 312 4108600

 

 

 

sss kategori

Web-tapu sistemi nedir?

Accordion Menü
Body

Web-tapu sistemi ile;

  • Tapu maliki kendi taşınmazının bilgilerini görebilir. Elektronik ortamda gerekli ödemeler yapılarak resmi geçerliliği bulunan güncel tapu senedi, ipotek belgesi ve tapu kayıt örneği alabilir.

  • Tapu maliki kendi taşınmazına ait bilgilerin başkası tarafından incelenmesi için yetki verebilir.

  • Tapu maliki, tapu müdürlüğüne gitmeden internetten işlem başvurusunu yapabilir ve gerekli belgeleri internetten tapu müdürlüğüne gönderebilir. Böylece vatandaş tapu müdürlüğüne gitmeden işlemler başlatılarak, imza aşamasına getirilir.

  • Web-tapu ile vatandaşlar, bizzat gelmeden taşınmazlarına işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis eder veya tesis ettiği beyanı kaldırabilir. Böylece sahtecilik girişimlerine karşı bir tedbir alınmıştır. 

  • Ayrıca, Web-tapu kullanarak malik, emlakçılara güvenli bir şekilde tapu bilgisi görüntüleme ve tapu müdürlüğüne başvuru yapma yetkisi verebilir veya verdiği yetkiyi iptal edebilir.

  • Mirasçılık sıfatını kazanan vatandaşlar, henüz intikal işlemi yapılmamış miras bırakan adına kayıtlı taşınmazları görebilir.

sss kategori

Tapu müdürlüğünde vekâletname/yetki belgesi ile işlem yaptıktan sonra başka bir tapu müdürlüğünde aynı vekâletname/yetki belgesini kullanabilmek için nasıl bir yol izlerim?

Accordion Menü
Body

Herhangi bir tapu müdürlüğü tarafından herhangi bir işleme dayanak olarak kullanılan vekaletname/yetki belgesinin, ilgili müdürlükçe e-imzalı olarak TAKBİS sistemine taranmak suretiyle yüklenmiş olması halinde; diğer tapu müdürlüklerinde de sistem üzerinden geçerliliği doğrulanan zaman damgalı ve e-imzalı vekaletname/yetki belgesi, aslının taşınmaz dosyasına/müdürlük arşivine alınmasına gerek olmaksızın kullanılabilecektir.

sss kategori

İşlem esnasında kullanılan vekâletname veya veraset belgesini işlem bitince başka bir işlemde kullanmak için geri alabilir miyim?

Accordion Menü
Body

İşlem sırasında ibraz edilen vekâletname aslı (ya da noter tasdikli sureti) veya veraset belgesi Tapu Müdürlüğünde kalır ve işlem dosyasında arşivlenir. Ancak, aynı belgelerin aynı tapu müdürlüğünde bir başka işlemde kullanılmak istenilmesi halinde tekrar ibrazı gerekmemektedir.

sss kategori

Vekaletin sona erme nedenleri nelerdir ve vekaletten azil için nasıl bir yol izlerim.?

Accordion Menü
Body

Vekâlet sözleşmesinin sona erme nedenleri Borçlar Kanununun 43, 512 ve 513. maddelerinde belirtilmiştir.

Vekâlet ilişkisi aksi kararlaştırılmamış ise (taraflarca ölümden sonra da devam edeceği kararlaştırılmış olabilir) taraflardan birinin ölümü,  gaiplik hükmünün ilanı, medeni hakların kullanılabilmesi yeteneğinin kaybı, iflas, istifa, azil ve süreye bağlanmış ise sürenin dolması ile son bulur.

 Kanunda sayılan vekâleti sona erdiren sebeplerden herhangi birisi bulunmadığı sürece (vekâletnamenin düzenleme tarihinin üzerinden 10 yıl veya daha fazla zaman geçse bile) o vekâletname ile işlem yapılmalıdır.

Vekaletten azil herhangi bir şekle tabi değildir. Azil noter vasıtasıyla yapılabileceği gibi, dilekçe, mektup ve faks ile de yapılabilir. 

sss kategori