2/B arazisi için başvuruda bulundum. 2/B arazilerinin devri nasıl yapılmaktadır?

Accordion Menü
Body

2B arazileri için Tapu Müdürlükleri ilgili idare tarafından evrakların gönderilmesi durumunda tescil yapmaktadır. 2B arazilerin satışı, ilgili milli emlak idaresi tarafından düzenlenen ve hak sahibinin T.C. kimlik numarası, imzası, fotoğrafı, nüfus bilgilerini içerir hak sahipliğine ilişkin belgeler, bireysel olarak veya liste şeklinde üst yazı ile tapu müdürlüğüne gönderilerek tescil edilmektedir. 2B arazileri kapsamında başvuruda bulunulan taşınmazların tapularının alınamaması halinde ilgili milli emlak idaresine başvurulabilir veya 120 gün içerisinde web tapudan alınabilir.

sss kategori