İşlem esnasında kullanılan vekâletname veya veraset belgesini işlem bitince başka bir işlemde kullanmak için geri alabilir miyim?

Accordion Menü
Body

İşlem sırasında ibraz edilen vekâletname aslı (ya da noter tasdikli sureti) veya veraset belgesi Tapu Müdürlüğünde kalır ve işlem dosyasında arşivlenir. Ancak, aynı belgelerin aynı tapu müdürlüğünde bir başka işlemde kullanılmak istenilmesi halinde tekrar ibrazı gerekmemektedir.

sss kategori