Tapu müdürlüğünde vekâletname/yetki belgesi ile işlem yaptıktan sonra başka bir tapu müdürlüğünde aynı vekâletname/yetki belgesini kullanabilmek için nasıl bir yol izlerim?

Accordion Menü
Body

Herhangi bir tapu müdürlüğü tarafından herhangi bir işleme dayanak olarak kullanılan vekaletname/yetki belgesinin, ilgili müdürlükçe e-imzalı olarak TAKBİS sistemine taranmak suretiyle yüklenmiş olması halinde; diğer tapu müdürlüklerinde de sistem üzerinden geçerliliği doğrulanan zaman damgalı ve e-imzalı vekaletname/yetki belgesi, aslının taşınmaz dosyasına/müdürlük arşivine alınmasına gerek olmaksızın kullanılabilecektir.

sss kategori