TUSAGA-Aktif Sistemi Ağ-RTK Düzeltme Verilerini kullanarak hangi noktaları üretebilirim? Yasal Dayanağı nedir?

Accordion Menü
Body

26.06.2018 tarihli BÖHHBÜY ve TKGM tarafından yürürlüğe koyulan 2010/11 Sayılı "Kadastral Harita Üretimi Ve Kontrolü" Genelgesi kapsamında; TUSAGA-Aktif Sistemi Ağ-RTK düzeltme verileri kullanılarak, poligon ve detay noktaları üretilebilir.