YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Bölge Müdürü Vekilimiz Yılmaz UZUN, Bölge Müdür Yardımcılarımız Hasan OKUMUŞ ve Şaduman MALKOÇ, Şube Müdürlerimiz ile Bölge Müdürlüğümüz yetki sahasında bulunan Tapu ve Kadastro Müdürlerimizin Katılımı ile 2024 Yılı Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısı 13 Mayıs 2024 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda gerçekleşmiştir.