Başkan

TAPU DAİRESİ BAŞKANI
Hasan ÇELİK

1975 doğumlu, evli ve 2 kız çocuk babası
Önlisans Eğitimi, Gazi Üniversitesi Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu’nda (1993)
Lisans Eğitimi, Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünde (2000),
Yüksek lisans eğitimini TODAİE Kamu Yönetimi Bölümünde (2015) gerçekleştirmiştir.
1993 yılında girdiği Kurumumuzda Sicil memuru, Şef, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı, Tapu Sicil Müdürü ve Şube Müdürü unvanlarında farklı birimlerde görev yapmıştır.
Çalışma hayatı   süresince  Gazi Üniversitesinin farklı  Yüksekokullarında Tapu Sicili ve Mevzuat üzerine eğitimcilik, Kalite Yönetim Sistemi Eğiticiliği ve Baş tetkikçiliği görevlerini de sürdürmüştür.
Yurtiçi ve yurtdışında mesleki alanlarda sunum ve çalışmalarda görev almıştır.
TC Cumhurbaşkanlığı Himayesinde gerçekleştirilen “Anadolu Selçuklu Çağı Mimari ve Müze Eserleri”  adlı çalışmanın Proje Koordinatörlüğünü yapmıştır.
Mart-2018’den bu tarafa Tapu Dairesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.