Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin Staj Seferberliği Projesi

27.10.2020 Tarihli 31287 sayılı Resmi Gazete de Cumhurbaşkanı kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin Yıllık Programının 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından itibaren Üniversite öğrencilerinin staj başvuruları Staj Seferberliği Projesi kapsamında kariyer kapısı üzerinden alınmaya başlamıştır.

Başkanlığımız Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin Staj Seferberliği Projesi kapsamında Üniversitelerin Tarih ve Bilgi Belge Yönetimi Bölümlerinde eğitim gören öğrencilerimize Staj imkanı sağlayarak onların kariyer yolculuklarına destek olmayı hedeflemiştir.

Yirmi günlük staj sürecinde stajyerlerimize öncelikle kurumumuzun genel tanımı ve Başkanlığımızın görevleri faaliyet ve projeleri hakkında bilgi vermek üzere Başkanımız Dr. Bekir Tarık YİĞİT ve Birim Sorumlularımız Hakkı ŞAHİN, İsmail IŞIK, Adnan TORUN, Mustafa GÜRASLAN ve Nurettin ÖYMEZ tarafından sunum yapılmıştır.

Staj süresince Konservasyon ve Restorasyon Biriminde görev alan stajyerlerimiz, Başkanlığımızda halen yürütmekte olduğumuz Taşra Birimlerimizden gelen eski yazılı defterlerin tasnifi çalışmalarına katkıda bulunmuş, aynı zamanda Arşivciliğin temel esaslarından olan “Tasnif uygulamaları” yaparak bu alanda bilgi ve deneyim kazanmışlardır.

Arşivimizde bulunan ve çeşitli sebeplerle yıpranmış belgelerin restorasyon ve konservasyon işlemleri hakkında stajyerlerimize belgeler üzerinden işlem gördüğü esnada gözlemleme ve uygulama imkanı sağlanmıştır.

Stajyerlerimiz yıpranmış bir belgenin onarım sürecinin her aşamasına tanıklık etmekten ve bazı uygulamalarda bizzat yer almaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirmişlerdir.