Eski Yazılı Defter ve Belgelerin Merkez Arşivine Taşınması

Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerin (Özellikle Tapu Müdürlüklerinde) arşivlerinde bulunan eski yazılı (Osmanlıca) defter ve belgelerin tamamı Arşiv Dairesi Başkanlığı binasında bulunan merkez arşivine devredilmiştir. Söz konusu defter ve belgelerin tasnif çalışmaları, arşiv alanlarına yerleştirme ve düzenleme çalışmaları devam etmektedir.

18.07.2018 tarih ve E.2064029 sayılı Genel Müdürlük Olur’u ile Bölge/Tapu Müdürlükleri arşivlerinde bulunan eski yazılı defter ve belgelerin Genel Müdürlük Merkez arşivinde toplanması çalışmaları, İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde yer alan eski yazı yaklaşık 6.000 cilt defter ve 8.500 klasör evrak-ı müsbitenin de devri sonucu Temmuz 2020 tarihi itibariyle devir çalışmaları tamamlanmış ve defterlerin kaba tasnifleri de yapılmıştır.