KÜTÜPHANE, ARŞİV VE MÜZE YÖNETİCİLERİ KONGRESİ VE FUARI (KAM'21)

Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı (KAM’21), sektörel gelişimin hızlandırılması, çağdaş teknolojilerin yaygınlaştırılması,, kültürel mirasımızın korunması ve geliştirilmesi konusunda fikir birliği ve ortak akıl oluşturmak gayesi ile; Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ile 10-12 Mart 2021 tarihinde dijital ortamda ve interaktif katılımla gerçekleştirilmiştir.

Bu yılki ana gündemi “Kütüphane Arşiv ve Müzecilik Konularında Dijital Dönüşüm” olan KAM’21 Kongresi ve Fuarıyla, bu alanda hizmet veren tüm ilgili kurum, kuruluş, akademisyen ve uzmanları bir araya getirilerek, konuya ilişkin yasal çerçevenin oluşturulmasına esas teşkil edecek sonuçlar elde edilmiştir.

Başkanımız Dr. Bekir Tarık YİĞİT’in moderatör olarak yönettiği "KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINDA TAPU VE DİJİTALLEŞME, VARLIK YÖNETİMİNİN DİJİTAL SERÜVENİ" konulu oturumda;  Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Cevdet Ekmel HATİPOĞLU ve Harita Dairesi Başkanı İbrahim CANKURT sunumlarıyla katılmış, Başkanlığımız adına da Yurtdışı Kayıt ve Araştırma Hizmetleri Birim Sorumlusu Hakkı ŞAHİN tarafından "Arşiv Belgeleri ve TARBİS" adlı bir sunum yapılmıştır.

Kurumsal tanıtım açısından çok verimli geçen bu organizasyonda, Kurumumuzu tanıtma fırsatı verdiklerinden dolayı başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere KAM’21 Kongresi düzenleyicilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz.