Tuzla Tapu Müdürlüğü'nde yapılan e-arşiv çalışmaları (AYS Yazılımı)

Tuzla Tapu Müdürlüğü arşivinde bulunan işlem belgelerinin tamamı taranmış ve proje kapsamında hizmet alımı yapılan Arşiv Yazılım Sistemi programına aktarılarak, personelin kullanımına sunulmuştur. Başkanlığımız tarafından kullanıcılara verilen yetki çerçevesinde, personel arşiv evrakını görebildiği gibi, yeni evrak ekleme de yapabilmektedir.