İletişim

SESLİ YANIT SİSTEMİ : 0312 551 33 33


ERP Kurulumu ve ERP Hataları için spektradan ERP başlığından çağrı açılması gerekmektedir.

İlgili Birim : Uygulama Destek Şube Müdürlüğü 


YBS ( Yönetim Bilgi Sistemleri ) Personel sorgulama terfi formu listesi kişisel bilgileri güncelleme, işlemleri ve yetkiler için  Personel Dairesi Başkanlığına resmi yazı yazılması gerekmektedir.

Teknik Destek : Yazılım Ar-Ge Şube Müdürlüğü 


Birim değişikliği fazla mesai işlemleri ve diğer bilgiler için Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile iletişim kurulması gerekmektedir. 

Teknik Destek : Yazılım Ar-Ge Şube Müdürlüğü - Yönetim Bilgi Sistemi ( YBS ) - ( 0 312 551 44 64 )

Telefon : 0 312 551 22 39 ( Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü )