Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Kurumun ihtiyacı olan yazılımların geliştirilmesi ve güncel tutulması, gerekli donanımların temini, müdürlüklere ait verilerin veri tabanına aktarılması, sistemin ve verinin yönetimi, paylaşımı, güvenliği ve iş sürekliliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak.

Vizyonumuz

Tüm Merkez ve Taşra birimlerinde bilişim ve teknolojinin etkin olarak kullanılmasını sağlamak, dünya standartlarında veri üretilen, güncel, yaşayan bir bilgi sistemi inşaa etmiş, oluşan metodoloji ve teknolojiyi ihraç eden bir birim/kurum olmak.