DENİZLİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

Genel Müdürlüğümüz I. Hukuk Müşaviri Ömer Sinan BAYÇELEBİ, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanımız Nihat ERDOĞAN ve beraberindeki Heyet, kadastro müdürlükleri faaliyetlerinin değerlendirilmesi ile yeni yol haritasının belirlenmesine yönelik çalışma ve eğitim toplantısına katılmak  için Denizli Tapu ve Kadastro XVIII. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

         Denizli Bölge Müdür Vekili Seydi Ahmet KAYA’nın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Denizli Bölge Müdürlüğü yetki alanındaki kadastro Müdürlüklerince yürütülen faaliyetlerin daha etkin, ekonomik ve hızlı sunulması ayrıca elektronik kadastronun altyapısının oluşturulması çalışmaları kapsamında yeni yol haritasının belirlenmesi, veri onayı, başvuru süreçleri ile personel performans kriterlerinin belirlenmesi konularına değinildi.

            Birinci Hukuk Müşaviri Ömer Sinan BAYÇELEBİ, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanımız Nihat ERDOĞAN ve beraberindeki heyet, Muğla il Kadastro Müdürlüğü, Menteşe Tapu Müdürlüğü ve Milas Tapu Müdürlüklerini ziyarette etti.