SIFIR ATIK BELGESİ ALMAYA HAK KAZANDIK

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz, 12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca verilen Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazandı.