EĞİTİM SERTİFİKALARI HAKKINDA

29 Mar 2023

Genel Müdürlüğümüz Eğitim Portalı (https://eportal.tkgm.gov.tr/) üzerinden düzenlenen eğitimlere katılan personelin katılım belgeleri, eğitimin bitmesini takip eden gün itibarıyla Tapu ve Kadastro Eğitim Portalı – Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) entegrasyonu kapsamında personel özlüğüne otomatik olarak işlenmekte olup, söz konusu belgeler Genel müdürlüğümüze (Personel Dairesi Başkanlığı) gönderilmeyecektir.

Cumhurbaşkanlığı (CBİKO- https://egitim.cbiko.gov.tr/Giris?return=/) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Eğitim Portalları (https://ue.csb.gov.tr/) üzerinden eğitime katılacak personel listesinde yer alan personelin eğitimleri sonucunda verilen belge, sertifika vb. eğitimin bitimine müteakiben söz konusu sistemlerden liste halinde alınarak personel özlüğüne işlenmekte olup, Genel müdürlüğümüze (Personel Dairesi Başkanlığı) gönderilmeyecektir.

Genel Müdürlüğümüzce, ilgili eğitim portalları üzerinden yapılacak eğitime katılacak personel listesinde yer almayan ve/veya Genel Müdürlüğümüz görev alanı dışında kalan eğitim, seminer, kurs vb. katılım belgeleri ile kişinin kendisi tarafından kamu ve/veya özel eğitim portalı ve kurslarından alınan kişisel gelişim amaçlı eğitimlere dair belgeler (sertifika, katılım belgesi veya çeşitli konferans, seminer veya konferanslara kurumsal faaliyetler dışında iştirak edildiğine dair belgeler vb.) Genel müdürlüğümüze (Personel Dairesi Başkanlığı) gönderilmeyecektir.

Genel Müdürlüğümüzce düzenlenmeyen veya ilgili eğitim portalları üzerinden yapılacak eğitime katılacak personel listesinde yer almamakla birlikte, Genel Müdürlüğümüz görev ve yetki alanında kalan kurslara ilişkin belgeler (bilgisayar işletmenliği sertifikası, bilgisayar programcılığı sertifikası, avukatlık stajı belgesi, avukatlık ruhsatnamesi, gayrimenkul değerleme ile ilgili lisans ve uzmanlık belgeleri vb.) gönderilmeye devam edilecektir.