BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİNDE ŞART VE YÜKLEME

Tapu müdürlüklerince yapılacak bağışlama sözleşmelerinde şart ve yüklemelere yönelik dikkat edilmesi gereken hususlar yönelik duyurumuz ekte sunulmuştur.