E-HACİZ UYGULAMASI

Kurumumuzun vizyon projelerinden olan E-Haciz uygulaması tüm Türkiye’de hayata geçirilmiştir. Tapu Teşkilatına hayırlı olmasını temenni ederim.

Haciz işlemlerinin, ilgili birimlerce elektronik ortamda yapılmasına yönelik Adalet Bakanlığı ile başlatılan çalışmalar 10.05.2019 tarihinde sonuçlanarak, uygulama tüm Türkiye’ye yaygınlaştırılmıştır. Bundan böyle haciz işlemleri icra müdürlüklerince elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Hedef olarak belirlediğimiz konularla ilgili gayretli çalışmalarımız artan azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Tapu Kütüğü entegrasyonu gibi çalışmalarının e-haciz uygulamaları için ne derece önemli olduğu açıkça görülmek birlikte devam eden çalışmalar sonucunda siz meslektaşlarımızın iş yükü ve sorumlulukları azaltılmış olacaktır. Esas hedefimiz; güvenli bir şekilde aynı zamanda hepimizin iş yükünü azaltacak şekilde çalışmalarımızı sürdürmektir. Hedeflere birlikte yürüyebilmek, verilere dayalı gerçekçi yaklaşımlar ortaya koyabilmek için en iyi bildiğimiz işi yapmaya, “çalışmaya” devam edeceğiz.

Hasan ÇELİK
Tapu Dairesi Başkanı