Belediyeler

Belediye Bilgi Formu İle İlgili Yapılan Düzenleme

57 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Kapsamında mükelleflerin mesken sayılarının ve 1 Nolu Bilgi Formlarının sunulduğu Portal Hizmeti Başvuru Formları güncellendi.

  1 - PDF icon Belediyelerle İlgili 1 Nolu Bilgi Formu Düzenlemesi
  2 - Belediyeler İçin Başvuru Formu (1 Nolu Bilgi Formu İçin)
  3 - Sabit IP Adresi Örnek Form
  4 - Image icon Belediyelerle İlgili Mükelleflerin Mesken Sayıları Düzenlemesi
  5 - Belediyeler İçin Başvuru Formu (Mesken Sayıları İçin)

 

Mimari Proje Kullanım Klavuzları

"Mimari Projelerin Elektronik Ortamda Alınmasına İlişkin Usul ve Esasları Belirleyen Protokol" Kapsamında Tapu Müdürlüğü ve Belediye personeli için kullanım kılavuzları aşağıda sunulmuştur.

  1 - Belediye Başkanlığı Kullanım Kılavuzu
  2 - Tapu Müdürlüğü Kullanım Kılavuzu