2013 - 2014 Etik Eğitimleri

Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi ortak programı olan ve Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen "Türkiye'de Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında Kurumumuz Etik Eğitimlerine ait 2013-2014 Etik Eğitimi Strateji Belgesi, Etik Eğitim Programı, Etik Eğitimi Örnek Ders Programı ve Etik Eğitimi Anket Uygulaması eklenmiştir.