Tkgm Etik Denetim Araç Seti

Avrupa Birliği - Avrupa Komisyonu ortak programı olan ve Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen "Türkiye'de Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü paydaş ve çözüm ortağı olarak almış olduğu görevi başarıyla sürdürmekte olup, TKGM Etik Strateji Belgesine uygun olarak etik eğitim faaliyetlerine de devam etmektedir.

Bu çerçevede kurumumuza yönelik olarak Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan “Etik Denetim Araç Seti” taslağı görsel ve mentallerinize ekte sunulmuştur.