Etik Komisyonun Görevleri

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Etik Komisyonu,

a) Genel Müdürlükte etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek,

b) Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlar ile ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak,

c) Genel Müdürlük Merkez ve Taşra teşkilatında etik sorunları belirlemeye yönelik çalışmalar yapmak ve yaptırmak,

d) Etik sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik görüş ve öneriler geliştirerek ilgili birimlere intikal ettirmek,

e) Kurumda, Etik Kurulunun yönlendirme ve tavsiyelerine uygun davranmayı sağlamak,

f) Etik Alt Komisyonlarına kendi bölgelerine ilişkin etik sorunların tespiti ve etik davranış ihlallerinin önlenmesine yönelik yönlendirmelerde bulunmak,

g) Etik eğitimlerini, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı ve Bölge Müdürlükleri ile koordineli bir şekilde düzenlemek ve planlamak, etik kültürü ve etik davranış ilkelerine yönelik seminerler düzenlemek,

h) Etik eğitimlerinin içeriğini belirlemek,

i) Etik davranışları özendirmek ve etik davranışları yönüyle örnek personelleri ödüllendirmek,

Görevlerini yerine getirir.