Etik e-Öğrenme Platformu

   T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin mali destek verdiği, Kurumumuzun da Pilot ve Paydaş Kurum olarak görev aldığı, “Türkiye’de Kamu Sektöründe Etiğin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında Kurumumuza yönelik hazırlanmış olan, TKGM Etik E-Öğrenme Platformu Enocta tarafından tamamlanmıştır.

        TKGM merkez birimlerimiz çalışanlarına yönelik, “TKGM Etik E-Öğrenme Platformu” ve Enocta’nın online kataloğunun en çok beğenilen başlıklarından biri olan “İkna İnce İştir” konulu online eğitimimiz 07.07.2014 tarihinde başlamış olup, 07.08.2014 tarihinde tamamlanacaktır. TKGM taşra birimlerimiz çalışanlarına yönelik online eğitimimiz 08.08.2014 tarihinde başlayıp, 18.07.2015 tarihinde tamamlanacaktır. TKGM Etik E-Öğrenme Platformuna erişim için gerekli bilgiler kurum personelimizin aktif olarak kullandıkları e-mail adreslerine gönderilmiştir.

        Ayrıca, konunun önemine binaen Etik E-Öğrenme kapsamında 10.07.2014 tarih ve 43048 sayılı yazı ile Merkez Birimlerimize (EK-1), 10.07.2014 tarih ve 43341 sayılı yazı ile de Taşra Birimlerimize (EK-2), gönderilerek gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

        Personellerimizin eğitim sürecinde yaşayacakları problemlerle ilgili olarak TKGM Etik Sekreteryasına ulaşmaları gerekmektedir. Etik E-Öğrenme kapsamında yazmış olduğumuz (EK-1, EK-2) yazılarımız, PDF formatında görsellerinize sunulmuştur.

UYARI : Merkez Birimleri Etik Eğitimi 30.09.2014 tarihine kadar uzatılmış olup, Etik E-Öğrenme Platformuna ulaşabilmeniz için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

http://tkgm.myenocta.com/tkgm/eep/pdefault.aspx

          

 

İLETİŞİM:

Tel:        0312 551 43 68

              0312 551 42 43

              0312 551 40 92

e-mail :  etik@tkgm.gov.tr