BAŞKANLIĞIMIZ İSTİŞARE TOPLANTISI

Başkanlığımızın işleyişi ve görev alanlarıyla ilgili düzenleyici tedbirleri almak amacıyla Şube Müdürlüklerince aylık periyodlar halinde düzenlenen İstişare Toplantısı kapsamında Yazı İşleri Şube Müdürlüğü ve Terfi Servisi tarafından 30.12.2022 tarihinde kahvaltı şeklinde düzenlenen programa Personel Dairesi Başkanı İbrahim ÖZTÜRK, Başkanlığımız Şube Müdürleri ve Başkanlığımız personeli katılmıştır.