Çalışan Personel

PERSONEL İSTATİSTİKLERİ (ÇALIŞAN)

     Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele dair istatistiki bilgiler (31.12.2023 tarihi itibarıyla) aşağıdaki tablo ve grafiklerde yer almaktadır.

1. Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

    TKGM de çalışan personelin kadro birimlerine göre cinsiyet dağılımı aşağıdaki gibidir. Bünyemizde çalışan toplam personel 18333 olup bu rakamın %66’sını erkek personel oluşturmaktadır.

Cinsiyet 

Erkek 

Kadın 

Genel Toplam

Genel Müdürlük Birimi

681

438

1119

Bölge Müdürlüğü

872

324

1196

Kadastro Müdürlüğü

3668

822

4490

Tapu Müdürlüğü

6949

4579

11528

Genel Toplam

12170

6163

18333

 

cinsiyete göre dağılım

 

2. Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

    TKGM de çalışan personelin kadro birimlerine göre eğitim durumu dağılımı aşağıdaki gibidir. Bu dağılımda görüldüğü gibi çalışan personelimizin %50’sini lisans mezunları oluşturmaktadır.

Eğitim Durumu

Okur-Yazar 

İlk Öğretim

Orta Öğretim

Ön Lisans 

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

Genel Toplam

Genel Müdürlük Birimi

 

49

255

92

550

168

5

1119

Bölge Müdürlüğü

1

59

338

157

519

118

4

1196

Kadastro Müdürlüğü

 

143

849

1093

2138

265

2

4490

Tapu Müdürlüğü

2

290

1620

3141

5928

542

5

11528

Genel Toplam

3

541

3062

4483

9135

1093

16

18333

 

eğitim durumuna göre dağılım

3. Personelin Yaşa Göre Dağılımı

   TKGM de çalışan personelin kadro birimlerine göre yaş aralığı dağılımı aşağıdaki gibidir. Tabloda da görüldüğü gibi kadromuzun çoğunu genç personel oluşturmaktadır. 26-45 yaş aralığında toplam 10670 personel bulunmaktadır. Yani %58 oranla Kurumumuz kadroları genç personele bırakılmıştır. Kurumumuz genel olarak genç ve aktif personelle çalışmaktadır.

 

Yaş Aralığı

Genel Müdürlük Birimi

Bölge Müdürlüğü

Kadastro Müdürlüğü

Tapu Müdürlüğü

Genel Toplam

25 ve altı

1

12

45

906

964

26-35

123

84

646

2983

3836

36-45

482

458

1495

4399

6834

46-55

356

420

1370

2374

4520

56-65

156

222

926

863

2167

65 üzeri

1

 

8

3

12

Genel Toplam

1119

1196

4490

11528

18333

 

yaşa göre dağılım

 

4. Personelin İstihdam Şekline Göre Dağılımı

    TKGM de çalışan personelin kadro birimlerine göre istihdam şekli aşağıdaki gibidir. Toplam çalışan personel 18333 olup, bunun 15339’u (%84) kadrolu memurlara, 8’i (%0) kadro karşılığı sözleşmeli personele, 734’ü (%4) sözleşmeli personele, 1090’ı (%6) Döner Ser. Sürekli İşçi (696 s. KHK)'ye, 1162'si (%6) işçilere verilmiştir.

 

İstihdam Şekli

657 4/A Memur

657 4/B Sözleşmeli Personel

657 4/D İşçi

Döner Ser. Sürekli İşçi (696 KHK)

Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel

Genel Toplam

Genel Müdürlük Birimi

841

19

66

185

8

1119

Bölge Müdürlüğü

879

9

114

194

 

1196

Kadastro Müdürlüğü

3732

111

496

151

 

4490

Tapu Müdürlüğü

9887

595

486

560

 

11528

Genel Toplam

15339

734

1162

1090

8

18333

 

istihdam şekline göre dağılım

(31.12.2023 tarihinde güncellenmiştir.)