Çalışan Personel

PERSONEL İSTATİSTİKLERİ (ÇALIŞAN)

     Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele dair istatistiki bilgiler (03.07.2023 tarihi itibarıyla) aşağıdaki tablo ve grafiklerde yer almaktadır.

1. Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı

    TKGM de çalışan personelin kadro birimlerine göre cinsiyet dağılımı aşağıdaki gibidir. Bünyemizde çalışan toplam personel 18460 olup bu rakamın %67’sini erkek personel oluşturmaktadır.

 

 

2. Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı

    TKGM de çalışan personelin kadro birimlerine göre eğitim durumu dağılımı aşağıdaki gibidir. Bu dağılımda görüldüğü gibi çalışan personelimizin %49’unu lisans mezunları oluşturmaktadır.

 

3. Personelin Yaşa Göre Dağılımı

   TKGM de çalışan personelin kadro birimlerine göre yaş aralığı dağılımı aşağıdaki gibidir. Tabloda da görüldüğü gibi kadromuzun çoğunu genç personel oluşturmaktadır. 26-45 yaş aralığında toplam 10878 personel bulunmaktadır. Yani %58 oranla Kurumumuz kadroları genç personele bırakılmıştır. Kurumumuz genel olarak genç ve aktif personelle çalışmaktadır.

 

 

 

4. Personelin İstihdam Şekline Göre Dağılımı

    TKGM de çalışan personelin kadro birimlerine göre istihdam şekli aşağıdaki gibidir. Toplam çalışan personel 18460 olup bunun 15586’sı (%84) kadrolu memurlara, 8’i (%0) kadro karşılığı sözleşmeli personele, 581’i (%3) sözleşmeli personele, 1096’sı (%6) Döner Ser. Sürekli İşçi (696 s. KHK)'ye, 1189'u (%7) işçilere verilmiştir.

 

 

(03.07.2023 tarihinde güncellenmiştir.)