E-DEVLET ÜZERİNDEN 4/1-c SİGORTALILARINA GÖNDERİLEN MESAJLARA İLİŞKİN DUYURU

07 May 2019

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca, halen aktif 4/1-c  sigortalısı olarak görev yapanlardan, askerlik borçlanma tahakkukları “SGK Borçlanma 4/c Programının Tahsilat Alanına” işlenmemiş olduğu tespit edilenlere, 24/04/2019 tarihinden itibaren gönderilen bilgi mesajı ile ilgili gereksiz yazışmaların önlenmesi amacıyla, 06/05/2019 tarihinde HİTAP giriş ekranında duyuru yayınlanmıştır.

Buna göre, kendisine mesaj gönderilen Kurumumuz Merkez ve Taşra Birimlerinde görev yapan 4/1-c sigortalılarının, askerlik borçlanmasını yaptıkları tarihteki maaşlarının ödendiği Birim mutemedine başvurmaları;

Mutemetlik işlemlerini yapan birimlerin ise, 1 ve 2 nolu kullanıcı şifreleri ile Kesenek Bilgi Sistemine giriş yapmaları gerekmektedir.

Ayrıca söz konusu programın kullanımına ilişkin, Kesenek Bilgi Sisteminin duyurular alanında “Kullanım Kılavuzu” bulunmaktadır.

Personelimize duyurulur.

Ek: Sosyal Güvenlik Kurumunun 06/05/2019.tarihli duyurusu (2 sayfa)