İlk Atama Başvuru ve Atama Evraklarının Online Alınması

Müfettiş Yardımcısı, Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcısı, Sözleşmeli Personel ve Sözleşmeli Bilişim Personeli alımlarında adayların başvuruları başvuru ve başvuru evrakları online teslim alınmıştır.

Revizyon süreci devam etmekte olup, bu süreçte adayların KPSS puanlarının ve eğitimlerinin online denetimi ve uyumlu olanların müracaatı sağlanmıştır.

Revizyonlar tamamlandıktan sonra atanmaya hak kazanan adayların atanmasına esas bilgi ve belgelerin aynı sistem üzerinden alınması amaçlanmaktadır.