Otomatik Atama

Atamaların Otomatik Olarak Yapılması hedefine ilişkin atama kriterleri Başkanlığımızca belirlenmiş olup, söz konusu kriterler, 13.09.2018 tarihli ve 2694336 sayılı yazımız ile Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığına yazılım alt yapısının oluşturulması amacıyla gönderilmiş ve personelin hizmet puanı, liyakatı ve hizmet süreleri gözetilerek otomatik atamalarının yapılabilmesi için yazılım altyapısı oluşturulmuştur.
Söz konusu proje 2020 ve 2021 yılı genel atama dönemlerinde başarı ile kullanılmıştır.
Başkanlığımız tarafından tespit edilen yeni ihtiyaçlar doğrultusunda Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığınca güncelleme çalışmalarına devam edilmektedir.