Performans Yönetim Sistemi

Performans kriterlerinin daha geniş kapsamlı olarak belirlenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla, Personel Performans Sistemi Komisyonu 10.07.2018 tarihli ve 1953295 sayılı Makam Oluru ile oluşturulmuştur. Anılan Komisyonun 11.04.2019 tarihinde yapılan toplantısında, belirlenen tapu müdürlüklerinde yapılan işlem ağırlıklarının iş zekâsı platformuna eklenmesine karar verilmiş ve işlem ağırlıkları 15.04.2019 tarihli ve 1789342 sayılı yazımız ile Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığına gönderilerek entegrasyonu sağlanmıştır.

● Personel Performans Sistemi Komisyonunun 24.12.2019 tarihli toplantısında kadastro müdürlüklerinde yapılan işlem ağırlıkları belirlenmiş olup, iş zekâsı platformuna işlenmek üzere 31.12.2019 tarihli ve 5014810 sayılı yazımız ile Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.

Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek olan yazılım çalışmaları tamamlandığında ilgili Başkanlıklarla koordinasyon halinde test ve sonuç analizleri yapılabilecektir.