Tapu Sicil Müdür Yardımcısı Yer Belirleme İşlemleri

06 Şub 2024

Genel Müdürlüğümüz personeline yönelik olarak yapılan Tapu Sicil Müdür Yardımcısı görevde yükselme yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların yer belirleme işlemleri, 1 Şubat 2024 Perşembe günü saat 13:30’da Genel Müdürlüğümüz Tapu Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.

İlan edilen başarı sıralamasına göre 1 ila 400’üncü sıradaki (400 dahil) adaylar, görev yaptıkları birimin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğüne bizzat gelerek tercihte bulunmuş olup, tercih işlemleri 350 Tapu Sicil Müdür Yardımcısı kadrosunun tamamına tercih alınıncaya kadar devam etmiştir.