Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Entegrasyonu

Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminin (EBYS) entegrasyonu sağlanarak,

•  Personel hareket onaylarının YBS üzerinden oluşturulduktan sonra, EBYS üzerinden online imzaya otomatik olarak açılması ve imza süreci tamamlandıktan sonra, özlük dosyalarının elektronik olarak tutulması,

•  Personel izinlerinin YBS üzerinden talep edilmesi ve EBYS üzerinden online imzaya açılması suretiyle, izinler anlık olarak takip edilebilir hale gelmesi ve ayrıca bir veri girişine gerek kalmaması,

•  Entegrasyon sonucunda, Yönetim Bilgi Sistemi üzerinde başlatılan işlemin daha başlangıç safahatında sisteme girişi yapılacağından onay aşamasından sonra yeniden veri girişine ihtiyaç kalmayacağından, veri girişi nedeniyle oluşan hataların da ortadan kaldırılması,

Hedeflenmektedir.

Proje tamamlandığında YBS üzerindeki personelin yeni oluşturulan tüm özlük bilgilerinin dayanağı olan belge ve onaylara online erişim sağlanabilecektir.