25 MAYIS ETİK GÜNÜ

31 May 2018

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından, her yıl 25 Mayıs gününün "Etik Günü" ve aynı günün yer aldığı haftanın da "Etik Haftası" olarak kutlaması" Ülkemizde ve Kurumumuzda etik kültürünün ve algısının yaygın hale getirilmesi hedeflerine yönelik ülke çapındaki merkez ve taşra birimlerimizde çeşitli etkinlikler - eğitim, konferans, toplantı vb. düzenlemektedir. Etik Haftası çerçevesinde Kurumumuzda “TKGM Etik Davranış İlkeleri” ile ilgili «Afiş» çalışması yapılmış ve TKGM Web Sitesi Etik Komisyonu bölümünde yayınlanmıştır. Söz konusu afiş merkez ve taşra birimlerinde duyuruarak panolara asılmıştır.

Etik Günü ve Haftası kutlamaları çerçevesinde Kurumumuz  tarafından Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda Konferans düzenlenmiştir. "Kamuda Etik Değerler" konulu Konferans, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. İnayet AYDIN tarafından verilmiştir. Konferansta, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal TOPTAN ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürü M.Zeki ADLI tarafından konuşma yapılmış ve TKGM Üst Yönetim, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, TK Uzmanları ve diğer personel katılmışlardır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Birimlerimize bağlı tüm Yönetici ve Personellerimizin, Etik kültürüne sahip çıkarak, kamu hizmeti anlayışında, yönetimi, organizasyonları ve personeli yönlendiren temel ilkeler olan etik değerlere büyük önem vermekte ve bu ilkelere bağlı bir yönetimin daha kaliteli kamu hizmeti sunmakta olduğu düşüncesini benimseyip, vatandaşın kurumumuza güveninin sağlanmasında, yolsuzlukların önlenmesinde daha etkin ve verimli halde çalışmalarına ilerleme sağlamış, bu hızla da devam edecektir.