25 MAYIS ETİK HAFTASI

25 May 2017

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 26 Nisan 2016 tarih 207 sayılı Etik Günü ve Haftası konulu talimatları kapsamında; “Kurumumuzda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek amacıyla, çeşitli etkinlikler düzenlenmesi ve bu uyumda belirlenecek etkinliklerin Etik Günü (25 Mayıs) ve Etik Haftası (25 Mayıs 2017-31 Mayıs 2017) gerçekleştirilmesi www.etik.gov.tr adresi “eğitimler/afişler” bölümünde yayınlanan afişlerden uygun görünenlerin Etik Haftası süresince Kurumumuz panolarına asılmaları” hususu TKGM merkez ve taşra birimlerimize 15.05.2016 tarih 1103851 sayılı yazımız ile duyurulmuş olup, gerekli faaliyetler gerçekleştirilmiştir.