ETİK PLATFORM 8. TOPLANTISI

10 Eki 2017

"Etik stratejilerin oluşturulması, geliştirilmesi, yönlendirilmesi, koordinasyonu ve izlenmesine yardımcı olmak ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak suretiyle toplumda, kamu kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde etik farkındalığı güçlendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak etik kültürün gelişimine katkı sağlamak amacıyla kurulan Etik Platformu'nun 8. Toplantısı 10 Ekim 2017 Salı günü Ankara HiltonSA Hotel'de gerçekleştirilmiştir." Toplantıya;  Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurul Başkanı Köksal TOPTAN, Kurul Üyeleri ve Etik Platform Üyesi Temsilcileri katılmışlardır. Kurumumuzu temsilen Genel Müdür V. (Etik Komisyonu Başkanı) Gökhan KANAL, Genel Müdür Yrd.V. (Etik Komisyonu Üyesi) Ömer Sinan BAYÇELEBİ, Teftiş Kurulu Başkanı (Etik Komisyonu Üyesi) Yener KARATAŞ, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Sinan FİDAN ve TKGM Kalite Yönetim Müdürü (Etik Komisyonu Sekretaryası) Nevzat KUL katılmışlardır.

Etik Platform Toplantısı, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Sayın Köksal TOPTAN'ın  açılış konuşmaları ile başlamış ve Genel Müdürümüz Sayın Gökhan KANAL Kurumumuzun yürüttüğü projeler, etik ve kalite faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmede bulunmuştur. İyi Uygulama Örneği seçilen Kurumumuzun Etik Faaliyetlerine ilişkin sunumu Teftiş Kurulu Başkanımız Yener KARATAŞ tarafından yapılmıştır. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Sayın Köksal TOPTAN, Kurumumuzun gelinen noktada teknolojiyi çok iyi kullanan bir kurum haline geldiğini, sunduğu hizmetlerde etik ve kalite faaliyetlerini birleştirerek rol model oluşturduğu ve bunun da takdire değer olduğunu belirterek hizmet sunumunda bu güzel konsepte ulaşmasında başta Genel Müdürümüz Sayın Gökhan KANAL olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür etmişlerdir.