ETİK PLATFORMU 5. TOPLANTISI

04 Ağu 2016

Başbakanlık Etik Kurulu tarafından, Etik Stratejileri geliştirilmesi, yönlendirilmesi, koordinasyonu ve izlenmesine yardımcı olmak suretiyle etiğin gündemde kalmasına, etik kültür ve iklimin yerleştirilmesi ve geliştirilmesine katkı yapması emeçlanan Etik Platform'un 2016 yılı ilk toplantısı 4 Ağustos 2016 tarihinde yapılmıştır. 11 kamu kurumu ve 29 sivil toplum kuruluşu olmak üzere toplam 40 üyesi bulunan Etik Platform'un 4 Ağustosta yapılan toplantısının ardından Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki İçin Teknik Destek Projesi konusunda platform üyelerine bilgi verilmiştir. Söz konusu proje kapsamında Prof Dr. Muhittin ACAr ve Prof. Dr. Musa EKEN tarafından hazırlanan Etik Platformu İşlevinin Geliştirilmesi Teknik Raporu sunulmuştur. Teknik raporoda Etik Platformu'nun işlevi, işleyişi ve daha etkin bir yapıya kavuşturulması için yapılması gerekenlere ilişkin çözüm ve öneriler çeşitli senaryolar üzerinden ortaya konulmuştur. Etik Platform üyeleri de etik kültürün yerleştirilmesi ve geliştirilmesi için yapılan ve yapılması gereken çalışmalar konusunda görüşlerini bildirmiş ve Etik Platform'a ilişkin hazırlanan teknik rapora dair görüş sunmuşlardır.

Toplantıya Kurumumuzu temsilen Genel Müdür Vekili (Etik Komisyonu Başkanı) Gökhan KANAL, Teftiş Kurulu Başkanı (Etik Komisyon Üyesi) Yener KARATAŞ ve TKGM Kalite Müdürü (Etik Sekreteryası) Nevzat KUL katılmışlardır.