ETİK PLATFORMU 7. TOPLANTISI

27 Tem 2017

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından, kamu kurumlarında etik farkındalığın artırılması amacıyla, Kurul ile kamu kurumları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği halinde çalıştığı Etik platformu'nun 7. toplantısı 05.07.2017 tarihinde Ankara Point Hotel'de düzenlendi. Söz konusu toplantıya Kurumumuzu temsilen Teftiş Kurulu Başkanı (Etik Komisyon Üyesi) Yener KARATAŞ, Kalite Yönetim Şube Müdürü (Etik Sekreteryası) Nevzat KUL katılmışlardır. Platform'un daha etkin çalışabilmesi için hazırlanan Etik Platformu Çalışma Usul ve Esasları Taslağı değerlendirildi.