TKGM ETİK KOMİSYONU TOPLANTISI

30 May 2019

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Etik Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10.maddesinin 1.fıkrası kapsamında, TKGM Etik Komisyonumuz; Etik Komisyon Başkanımız Ömer Sinan BAYÇELEBİ, Etik Komisyon Üyelerimiz; Başmüfettiş Yener KARATAŞ, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet POSTACI, Tapu Dairesi Başkanı Hasan ÇELİK, Personel Dairesi Başkanı İbrahim ÖZTÜRK, Mühendis Ahmet ÖZKAN ve Etik Sekretaryası Kalite Yönetim Şube Müdürü Nevzat KUL'un katılımlarıyla 29 Mayıs 2019 tarihinde Genel Müdürlük Vip Salonunda Etik Komisyonu Toplantısı yapılmıştır.