TKGM Etik Komisyonu Toplantısı

TKGM Etik Komisyonu 2021 yılı 2. Olağan toplantısı; Etik Komisyonu Başkanı Ömer Sinan BAYÇELEBİ başkanlığında, TKGM Etik Komisyonunun 22.01.2021 tarihli toplantı kararları ile Personel Dairesi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan “TKGM Personeli Etik Ödüllendirme Kılavuzu” taslak çalışması değerlendirilmek ve karara bağlanmak amacıyla toplantıda görüşülmüştür.

Toplantı; Genel Müdürlük VIP Salonunda; Etik Komisyonu Başkanı I. Hukuk Müşaviri Ömer Sinan BAYÇELEBİ, Etik Komisyon Üyelerinden, Baş Müfettiş Yener KARATAŞ, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet POSTACI, Tapu Dairesi Başkanı Hasan ÇELİK, Personel Dairesi Başkanı İbrahim ÖZTÜRK ve Etik Sekretaryası; Kalite Yönetim Şube Müdürü Osman EMİR, Ş. Banu ÜNAL ve Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürü Nevzat KUL’un katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.