ÖDÜLLENDİRME GENELGESİ

28.12.2022 tarihli ve 7328373 sayılı Genel Müdürlük Makam oluru ile; 28/12/2022 tarihli ve 2022/8 (1922) sayılı Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü Personelinin Ödüllendirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Genelge onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Genelge, Genel Müdürlüğümüzün resmi web sitesinde bulunan Mevzuat Bilgi Sistemi ile Başkanlığımız Mevzuat sayfasında bulunan Genelgeler bölümüne eklenmiştir. 

2022/8 Sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personelinin Ödüllendirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Genelge (Genelge ekleri, Başkanlığımız Mevzuat sayfasında bulunan Genelgeler bölümüne eklenmiştir.)