SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Taşınmaz sahibi; Türk Vatandaşı gerçek kişi web tapu bireysel’den,
 • Taşınmaz sahibi; yabancı gerçek kişi for foreigner’den,
 • Yabancıdan yabancıya satışlar için, rapor başvurusu yapılacaktır. Yabancıdan Türk vatandaşlarına satış için Rapor aranmamaktadır.
 • Taşınmaz sahibi; Ticaret siciline kayıtlı taşınmaz sahibi Türk veya Yabancı sermayeli şirketler (Banka, Faktoring) ile diğer tüzel kişiler (Esnaf ve Sanatkarlar) Şirket portalından,
 • Taşınmaz sahibi; Ticaret siciline kayıtlı taşınmaz sahibi Türk veya Yabancı sermayeli şirketler (Banka, Faktoring) ile diğer tüzel kişiler dahil (Esnaf ve Sanatkarlar) şirket yöneticisi Türk vatandaşı şirket portalından, şirket yöneticisi Türk vatandaşı değil ise for foreigner’den,
 • Taşınmaz sahibi : Kurumumuzla Protokol imzalayan Tüzel kişiler, Üniversite, İl Özel İdaresi Kurumsal, Belediyeler Kurum portalından,
 • Taşınmaz sahibi : Veli/vasi/kayyum yönetiminde olan taşınmaz mallar için yapılan taleplerde Alo 181 aracılığı ile başvuru yapmalıdırlar.
 • Yatırım fonları: Tüzel Kişilikleri olmadığından for foreigner’den başvuru yapabileceklerdir.
 • WEB TAPU üzerinden başvuru koşulları zaman içinde geliştirilmekte olup Başkanlığımızdan veya Web Tapu kılavuzları takip edilmelidir.

 

 • Değerleme Raporu hazırlanma hizmet ücretleri T.C. Ziraat Bankası ödeme kanallarından yapılmaktadır.
 • Şubelerinden: Kurumsal Tahsilat İşlemleri > GABİM,
 • Ziraat İnternet Şubesi: Ödemeler > Diğer ödemeler > Diğer kurumlar > MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi GABİM
 • Ziraat Mobil Şube: Ödemeler > Diğer ödemeler > Diğer kurumlar > MKK Gayrimenkul Bilgi Merkezi GABİM
 • Ziraat ATM Kartsız işlem :Ödeme işlemleri > Fatura ödemeleri > Diğer faturalar > Diğer sayfa > MKK Gabim
 • Ziraat ATM Kartlı işlem: Makbuz istiyor musunuz: Evet > Ana menü >Ödeme işlemleri > Fatura ödemeleri > Diğer faturalar > Diğer sayfa > MKK Gabim
 • Başvurunuzda bir sorun bulunmuyor ise adınıza bir tahakkuk oluşur. Cep telefonunuza tutar ve son ödeme tarihi ve tahakkuk numarası bilgileri cep telefonunuza SMS ile gelecektir.
 • Tahakkuk numarası  ile Değerleme Raporu ücretini ödeyebilirsiniz. Veya gerçek kişiler Vergi no ile tüzel kişiler vergi numarası ile ödemelerini gerçekleştirebilirler.
 • For Foreigner’de taşınmaz sahibi olan kişi/tüzel kişinin adının hatalı yazılması nedeni ile ise o kişinin Tapuda kayıtlı olan isminin tam olarak sisteme girilmemesi nedeniyle hata vermektedir. Kişinin pasaport ismini tam olarak girilmesi sorunu çözmeyebilir. Taşınmaza ait Tapu belgesindeki malik isminin noktasına, boşluğuna dikkat ederek giriş yapılması gerekmektedir.
 • Taşınmazda daha önceden başvuru olduğu yönünde hata mesajı alınması halinde, varsa önceki talebin yine web tapu üzerinden iptalinin yapılması, sonrasında başvurunun yapılması gerekmektedir.
 • Veya başvuruda bulunmaya çalışılan taşınmaz için başka bir kişiye yetki vermiş ise yetki kaldırarak başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 • Taşınmaz üzerinde öncesi değerleme raporu düzenlettirilmiş ve bu rapora ait itirazda bulunulmuş ise ve yapılan itiraza değerleme firmasınca sistem üzerinden dönüş yapılmaması halinde yine hata verecektir. İlgili kişi tarafından raporu düzenleyen firma ile iletişime geçilerek sürecin tamamlanması talep edilmelidir.
 • Bütün bunlara rağmen sorunun özülememesi veya anlaşılamaması halinde webservice@tkgm.gov.tr posta adresine teknik sorunun çözümlemesi için talepte bulunulması uygun olacaktır.
 • Değerleme Raporları teknik belge niteliğindedir.
 • Kişiye has özellik içermemektedir.
 • Taşınmazın değerleme günü itibari ile yasal ve mevut durum değeri ile natamam taşınmaz ise tamamlanması durumundaki değerinin tespiti yapılmakta ve Tapu ve vatandaşlık işlemelerinde kullanılan belge özelliği kazanmaktadır.
 • Bu nedenlerle, Değerleme Raporunun; Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 2019/1 ve 2019/5 sayılı genelgesinde bahsedilen süreler içinde kalmak ve Başkanlığımız 2021/6 taşınmazda belirtilen taşınmazın değerini değiştiren (cins değişikliği, yola terk, irtifak hakkı tesisi vb.) herhangi bir değişikliğin tapu sicilinde olmaması kaydı ile tek bir rapor yeterli olmaktadır.
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Uluslararası Değerleme Standartları, TUDES-310 ve SPK tarafından onaylamış bu konudaki mevzuata göre hareket etmektedir.  Yukarıdaki sayılan Yasal, Mevcut, Tamamlanması Durum Değerleri için Rapor formatında ilgili alanlar mevcuttur. Değerleme uzmanı ilgili alanlara bu değerleri doğru bir şekilde aktarmakla sorumludur.
 • Üretilen Yasal, Mevcut, Tamamlanması Durum Değerleri taşınmazın tamamı için olmalıdır. • Genel olarak natamam taşınmazların Değerleme Raporu düzenlemesinde “Değerleme Literatüründe” bulunmayan terimlerle rapora anlam katılmaya çalışılmayacaktır. TKGM tarafından talep edilen değer türleri haricinde yeni terimler ile değer üretilmeyecektir. • Değerleme Uzmanı tarafından Hisse değeri karşılığı olarak rapor formatında açıklamalar Taşınmaz Değerleme Sonucu Değerleme Hesabı açıklama kısmında belirtilmesi yeterli olacaktır.
 • TKGM Değerleme Rapor formatında Değerleme Uzmanınca, bilgi amaçlı olarak değer üretilmesi söz konusu değildir.
 • Taşınmazın değerleme gün itibari ile Tamamlanması durumundaki değeri ilgili alanına yazılacak, bu değer her ne sebeple olursa olsun YASAL DURUM değeri alanına yazılmayacaktır.
 • Yasal durum değeri bölümüne tanımında belirtilen Yasal Durum Değeri yazılacaktır.
 • Değerleme konusu taşınmaz ile emsal taşınmazlar birlikte aynı kroki üzerinde gösterildi mi?
 • Değerlemesi yapılan taşınmaz natamam ise, değerleme günü itibari ile mevcut inşaat seviyesini gösteren durum tablosuna rapora fotoğraf olarak yüklendi mi?
 • Değerlemeye konu taşınmazın yasal durumu ile fiili durumu arasında farklılık olması halinde, bu uyumsuzluklar ölçülendirilerek mimari projesi üzerinde gösterildi mi?
 • İç ve dış cepheye ait (bağımsız bölüm ise yapı içerisindeki konumu gösterilmeli) en az 3 adet fotoğraf yüklendi mi?
 • Değer tespiti aşamasında düzeltme/yuvarlama, şerefiye, pazarlık vb. unsurların etki düzeyleri ve gerekçeleri açıklanarak belirlenen değere nasıl ulaşıldığını gösteren matematiksel işlemler anlaşılır şekilde açıklandı mı?
 • Matematiksel işlemler sonucu elde edilen değerler ilgili; Mevcut Kullanıma Esas Piyasa Değeri (TL) ile Yasal Kullanıma Esas Piyasa Değeri (TL) alanlarına doğru bir şekilde aktarıldı mı?