Tarihçe

05.02.2019 tarihli 30677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişik 15.07.2018 tarihli 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 484 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( e ) bendine dayanılarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde "Taşınmaz Değer Bilgi Merkezini kurmak ve yönetmek, taşınmazların toplu değerleme yöntemleriyle değerini belirlemek ve değer haritalarının üretilmesi ile güncel tutulmasını sağlamak" görevlerini yerine getirmek üzere Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı kurulmuştur.

 

Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığında Görev Yapan Daire Başkanları

Cengiz YILDIRIM     (27.11.2019 - 04.02.2021)

Mustafa AKKUL        (29.11.2021- Halen devam etmektedir.)