Yurt Dışında Yüksek Lisans ve Doktora

19 Ara 2023

         Millî  Eğitim  Bakanlığı  tarafından  yürütülen  YLSY  Burs  Programı,  ülkemizin  kalkınma  ve sanayileşme sürecinde farklı ihtisas alanlarındaki yüksek nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere ilgililer için mecburi hizmet karşılığında yurt dışında dünyanın önde gelen üniversitelerinde lisansüstü öğrenim görme fırsatı sunan bir programdır. Bu burs programı, Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar bilim, sanat ve kültür hayatımıza yön veren birçok değerli şahsiyetin yetişmesine vesile olmuş; program  sayesinde  ülkemizin  kalkınmasına  destek  olarak  kalıcı  izler  bırakan  birçok  akademisyen, bürokrat, sanatçı ve siyasetçi yetişmiştir. Öğrenimlerini tamamlayıp yurda dönen bilim insanlarımızdan bazıları  akademik  çalışmalarıyla  alanlarında  birer  ekol  haline  gelmişler  ve  binlerce  nitelikli  insan yetiştirerek onları ülkemize kazandırmışlardır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleceğin değerli şahsiyetlerini yetiştirmek amacıyla, 2023 YLSY Burs Programına başvurmak isteyenler için Ek 'te yer alan tanıtım afişi düzenlenmiştir.

Ek Boyut
Ek1_1.pdf 838.94 KB