2020/5 SAYILI GENELGEMİZİN DÜZENLENEBİLİR EKİ RAPOR ŞABLONU YAYINLANMIŞTIR.(GÜNCELLEME TARİHİ: 01.02.2021)

Bilindiği üzere 22.10.2020 tarihinde Başkanlığımızın "Yabancıların Taraf Olduğu İşlemlerde Düzenlenecek Değerleme Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar" genelgesi yayınlanmış olup bu hususta düzenlenecek olan raporların bu genelge ekinde yer alan şablona göre düzenlenmesi zorunluluğu getirilmişti. Söz konusu işlemlerle kullanılmak üzere hazırlanan rapor şablonunun düzenlenebilir  ".pdf " dosyası ekte sunulmuştur.