Web Tapu üzerinden Değerleme Raporu Başvurusu Hk.

Yabancıların taraf olduğu işlemlerde(Antalya ili için) düzenlenecek Değerleme Raporları için hazırlanan kılavuz video aşağıda yer almaktadır.