Etik Komisyonu

Etik, kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Başka bir ifade ile etik, insanlara “işlerin nasıl yapılması gerektiğini” belirlemede yardımcı olan kılavuz (rehber) değerler, ilkeler ve standartlardır. Etik, aynı zamanda bir süreçtir. Bu süreçte karar alırken ve uygulamayı yaparken, belirli değerlere bağlı kalınarak hareket edilir.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Web sayfasındaki Etik Komisyonu Bölümünde bulunan; https://www.tkgm.gov.tr/etik-komisyonu adresinden ulaşabilirsiniz.