Kadastro Faaliyetleri / Talebe Bağlı İşlemler

*Taşınmazın bulunduğu yerde lisanslı harita ve kadastro mühendislik bürosu (lihkab) yoksa taşınmazın bulunduğu il dışındaki herhangi bir kadastro müdürlüğüne/birimine bu taşınmazla ilgili olarak aplikasyon, yer gösterme talebinde bulunulabilir.

*5368 sayılı Kanunun gereği faaliyette olan Lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının yetki alanlarında kalan yerlerdeki aplikasyon işlemlerinde, bu bürolara başvurulması gerekmektedir.

*Birbirine bitişik ve aynı malike ait parsellerin aplikasyon ve cins değişikliği taleplerinde; parsellerin tek aplikasyon krokisinde ve tescil bildiriminde birleşik olarak gösterilmesi şartıyla parsellerin toplam yüzölçümleri üzerinden ücret tahakkuk ettirilir.

*Taşınmaz maliki ölmüş ise; başvurandan veraset belgesi istenmeyecek (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) üzerinden) belirtildiği şekilde sorgulamalar ile başvuranın taşınmazın ilgilisi olduğunun tespiti yeterli görülecektir.

*Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ile temsilcinin kimlik belgesi,

*Parselasyon planlarının yapımı görevi, kadastro müdürlüklerinde olmadığından bu konudaki itiraz başvurularının, imar uygulamasını yapan idaresine yapılması gerekir.