Kadastro Faaliyetleri / Güncelleme

*Tapulama/kadastro çalışması sırasında fiilen zeminde var olduğu halde sınırlandırması yapılmamış kamunun kullanımındaki yollar, güncelleme çalışması sırasında dikkate alınır. Tapulama/kadastro çalışmasından sonra açılan yollarda niteliğini mevcut yollara bağlantı suretiyle devamlılığının bulunması ve güzergah boyunca muvafakat halinde açılabilir.

Güncelleme çalışmaları sonucunda, yapılan çalışmaların tekniği gereği parsellerde tescilli duruma göre yüzölçüm değişiklikleri olabilmektedir.

*3402/22-a çalışmaları sırasında harç tahakkuk ettirilmez. İntikal, taksim, ifrazen taksim, cins değişikliği, kadastro yönüyle işleme tabi parsellerde daha sonra tahsil edilmek üzere ilgili İdareler tarafından belirlenen harçların tahsili için gerekli çalışma yapılır.

*Talep üzerine ve zeminde fiilen oluşmuş sınırlara göre ancak ifrazen taksim, tarım ve orman il/ilçe müdürlüğü ve/veya ilgili belediyesinden/valiliğinden uygunluk yazısı/encümen kararı alınmak koşuluyla yapılır.

*Güncelleme alanı ilanı, ada mevki ilanı, bilgilendirme toplantısı ve askı ilanları marifetiyle, çalışmaların yapılacağı bilgisi ile yapılan çalışmalara ilişkin haberdar etme ve tebliğ niteliğinde bu işlemlerle ilgililerin bilgi edinmesi sağlanmaktadır.

*Çalışmaların öğrenildiği an itibariyle kesin askı ilanına (30 günlük) kadar olan süreçte çalışmayı yürüten kadastro müdürlüğe/birimine sadece ada parsel numarası ve kimlik fotokopisi ibraz etmek suretiyle itiraz edilebilir. Eğer itiraz zamanı geçirilirse kesin askı ilanında 1 aylık süreçte kadastro mahkemesine, sonrasında ise hukuk mahkemelerinde dava açmak suretiyle itiraz edilebilir.

*Güncelleme çalışmalarında tespit dışı alanlarda kadastro yönüyle nasıl işlem yapılması gerektiği mevzuatla düzenlenmiş olup, buna göre tespit dışı yerlerde mevzuatla belirlenmiş şartların varlığının çalışma sırasında belirlenmesi halinde vatandaş adına tespit yapılabilmektedir.

*Tapu müdürlüğüne başvurmak suretiyle bir kereye mahsus ücretsiz tapu senedi verilir.

*İtiraza veya incelemeye konu parselde güncelleme çalışmalarında hata olduğu tespit edilirse, idari işlemle mevzuatınca gerekli düzeltme işlemi yapılması mümkündür.

*Güncelleme çalışmaları sırasında cins değişikliğine ilişkin gerekli belgelerin güncelleme ekibine sunulması halinde, güncelleme çalışmasına ilişkin esaslara göre talebin karşılanması mümkündür. 

*Yapılabilir. Ancak sayısallaştırma/güncelleme çalışmalarında parselin alanında değişiklik olacağından ilgililerince bu çalışmayı yapan kadastro müdürlüğünden bilgi alınması faydalı olacaktır.

*Bu çalışmalara başlanmadan bir hafta öncesinde ada-mevki ilanı ile duyuru yapılır. Bu duyuruda belirtilen tarihlerde kendi taşınmazınızla ilgili çalışmalara katılmanız faydalı olacaktır. Sınır gösterimi, eylemli sınır değişikliği vb. gibi durumların tespitinde önem arzetmektedir.